Eco & Soft Adventure ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

ปลูกป่าชายเลน บ้านหมอวุ่น จ.ระยอง

ร่วมปลูกป่าชายเลนพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดอกมะกอกบน ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ห้ามตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ป่าจึงยังอุดมสมบูรณ์ แต่ก็ยังมีพื้นที่โล่งกว้างสำหรับกิจกรรมปลูกป่าเพื่อช่วยให้พื้นที่นี้อุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ปลูกป่าชายเลนบ้านคลองโคน ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม

ไม่เพียงกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่สนุกสนาน คุณยังสามารถล่องเรือชมวิถีการทำประมงพื้นบ้าน และชมบรรยากาศของป่าชายเลนสองข้างทาง ที่มีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ซึ่งปลูกอย่างเป็นระเบียบเรียงรายสวยงาม

กิจกรรมปลูกป่า/ปล่อยสัตว์น้ำอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” จ.เพชรบุรี

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วยศึกษาสำรวจต้นโกงกางทูลกระหม่อม ซึ่งเป็นต้นโกงกางพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี

บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

ที่นี่มีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมากมาย อาทิ พาไปชมและปลูกป่าชายเลน พาไปดูลิงแสม ชมอาชีพประมงชายฝั่ง ลงเก็บหอยแครง ถีบกระดานเลน วิ่งเรือบนเลน เป็นต้น

โครงการอาสาอนุรักษ์ท้องทะเลและพันธุ์เต่าหายาก เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เกาะทะลุ เป็นพื้นที่สำคัญที่ “เต่ากระ” ขึ้นมาวางไข่อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปีในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์อนุบาลเต่าทะเล รวมถึงกิจกรรมอนุรักษ์ต่างๆ ให้ผู้สนใจเข้าร่วม

ศูนย์ Open Mind Project จ.ภูเก็ต

ศูนย์ฯ นี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมาเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมอนุรักษ์และท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่างๆ อาทิ ปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก เป็นต้น

กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ศุนย์ Wild Life Foundation จ.เพชรบุรี

ที่นี่มีศูนย์ข้อมูลและศูนย์วิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่ามากมาย มาร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมอนุรักษ์ ซึ่งคุณจะได้มีโอกาสเรียนรู้การช่วยเหลือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในศูนย์อนุบาลสัตว์ป่าและศูนย์ช่วยเหลือช้าง ได้พบเห็นสัตว์ป่าจำนวนมากและได้มีโอกาสใกล้ชิดกับช้าง

ปลูกปะการัง Koh Talu Island Resort Coral Reef Restoration & Reservation Project” จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่เกาะทะลุรีสอร์ท มีกิจกรรมให้ผู้มาพักได้ร่วมปลูกปะการัง เพื่อช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังของเกาะทะลุให้อุดมสมบูรณ์

ปลูกป่าชายเลนสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 บางขุนไทร จ.เพชรบุรี

ที่นี่มีทั้งเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งสามารถร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัว

กิจกรรมดำนาข้าว Four season จ.เชียงใหม่

ทดลอง ลงมือ “ทำนา” ของจริง ในพื้นที่ปลูกข้าวของโรงแรมโฟร์ซีชั่น เชียงใหม่ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา และธรรมชาติที่เขียวขจี