Floating Market เที่ยวตลาดน้ำ, ตลาดโบราณ

ตลาดน้ำขวัญเรียม (วัดบำเพ็ญเหนือ-วัดบางเพ็งใต้) กรุงเทพมหานคร

ตลาดน้ำใกล้กรุง ที่จำลองชีวิตของคนริมน้ำ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่คนรุ่นหลัง ให้ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตริมน้ำ และถ่ายทอดความเป็นมาอันยาวนานของคลองแสนแสบ ที่อยู่คู่กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และยังเป็นต้นกำเนิดของนิยายอมตะ “แผลเก่า” เรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของ ขวัญ กับ เรียม

ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สัมผัสบรรยากาศตลาดโบราณริมน้ำแม่กลอง ชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองของชาวอัมพวาที่ยังคงเต็มไปด้วยชีวิตชีวา นอกจากนั้น เสน่ห์ของตลาดน้ำแห่งนี้อีกอย่างหนึ่ง คือ สามารถล่องเรือชมหิ่งห้อยในช่วงค่ำได้อีกด้วย

ตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ตลาดน้ำย้อนยุคที่จำลองภาพชีวิตของชาวกรุงเก่าในครั้งอดีตมาไว้ให้เราได้เห็น โดยจัดแบ่งเป็นโซน และมีร้านค้าถึง 249 ร้าน ทั้งเรือขายสินค้า ตลาดนัดชุมชนวิถีไทยและสินค้า OTOP อีกนานาชนิด โดยมีสะพานเดินเลียบเลาะริมน้ำและมีเรือให้ล่องชมบรรยากาศอีกด้วย

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ตลาดน้ำโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย และมีอายุยืนยาวมากกว่าร้อยปี ปัจจุบันเป็นตลาดกึ่งบกกึ่งน้ำ ที่มีสินค้าสารพัดสารพัน ทั้งพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล อาหารการกินพื้นบ้าน ไปจนถึงสินค้าหัตกรรมและของที่ระลึกสวยงามมากมาย

ตลาดน้ำสี่ภาค จ.ชลบุรี

ตลาดน้ำที่มีพื้นที่กว้างถึง 23 ไร่ ในเขตพัทยา ซึ่งเกิดจากแนวคิดที่จะรวบรวมของดีทั้งสี่ภาค ไม่ใช่เฉพาะแค่สินค้าหรืออาหาร แต่ยังรวมถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตของแต่ละภาค มาไว้รวมกันในที่แห่งเดียว ภายในตลาดนอกจากจะมีสินค้าหลากหลายแล้วยังมีกิจกรรมแบบวิถีไทยให้เลือกทำอีกมากมาย

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม จ.กรุงเทพมหานคร

ตลาดที่เกิดจากรวมตัวของชาวบ้านชุมชนริมคลองลัดมะยม ให้ชุมชนได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ขนมคาวหวาน และเพื่อรักษาวิถีชีวิตชุมชนชาวคลองไว้ให้คงอยู่สืบไป

ตลาดน้ำดอนหวาย จ.นครปฐม

ตลาดที่ยังคงสภาพตลาดเก่านับจากสมัยรัชกาลที่ 6 ให้เราได้เห็น ลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่า ที่อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน มีพ่อค้า – แม่ค้า พายเรือนำสินค้า อาหารและสินค้าการเกษตรผักผลไม้ตามฤดูกาลมาจำหน่ายมากมาย

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

ตลาดที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตริมน้ำ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่สินค้าและกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ รวมถึงพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ

ตลาดน้ำคลองสวนร้อยปี จ.ฉะเชิงเทรา

ตลาดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงวิถีชีวิตของชาวคลองสวน ที่มีความหลากหลาย ทั้งชาวไทยจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมและถ่ายทอดผ่านชีวิตประจำวัน อาทิ อาหาร บ้านเรือน สถานที่สำคัญทางศาสนา ที่อยู่ร่วมกันอย่างลงตัว

ตลาดน้ำลำพญา จ.นครปฐม

ตลาดน้ำที่นี่มีเอกลักษณ์ คือเป็นเรือนแพริมน้ำต่อกันยาวอยู่ที่ท่าน้ำ ของวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาเมื่อราว 100 ปีก่อน ตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 ซึ่งในสมัยก่อน เป็นชุมชนริมน้ำของชาวมอญและจีนรวมกัน จุดเด่นอีกอย่างคือ บริการล่องเรือไปตามจุดต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น วัดบางภาษี ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบางพระ ของหลวงพ่อเปิ่น และ วัดสุขวัฒนาราม มีพิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย พระเครื่อง เรือไทยภาคกลาง ให้ชม และศึกษาเรียนรู้กันอีกด้วย