Meditation ไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

ศูนย์ปฎิบัติธรรม ที่ท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ปลีกวิเวก เงียบ และสงบ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย

เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อดังย่านวัชรพล เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ธรรมะ และเปรียบเสมือนโอเอซิสธรรมในกรุงเทพ ที่ร่มรื่นและสงบ ใช้แนวการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 และอานาปานสติภาวนา ซึ่งเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ต้องการปฏิบัติธรรมและฝึกฝนเรียนรู้

สถานที่ปฏิบัติธรรม เกาะมุกตะวัน จ.พังงา

สถานที่ปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ ล้อมรอบไปด้วยเนินเขาและวิวทะเลที่สวยงาม สะอาด เหมาะแก่การทำสมาธิ และเอื้อต่อการฟังเสียงภายในของตัวคุณเอง

ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี จ.เชียงใหม่

สถานที่ปฏิบัติธรรมใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน สติปัฏฐาน ๔ ตามหลักสูตรของศูนย์ เหมาะแก่ผู้ที่เปี่ยมด้วยความศรัทธาในการปฏิบัติ

วัดผาณิตาราม (มูลนิธิหอธรรมพระบารมี) จ.ฉะเชิงเทรา

สถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ ให้สังคมในทุกระดับชั้น

สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มรจ. เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรมให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ จ.ลำปาง

จัดอบรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้กับบุคคลเท่าไป ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแต่เบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มากนัก ไปจนถึงผู้ที่มีเวลาและสนใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง

โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ จ.สระบุรี

สถานที่ปฏิบัติธรรมที่สร้างขึ้นโดยศรัทธา คณะศิษยานุศิษย์พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.(เหล็ก จนฺทสีโล) เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อท่านพระครูฯ และเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีสถานปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน มีครูบาอาจารย์ที่สามารถช่วยให้ผู้ปฎิบัติสามารถเข้าถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรมได้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม จ.ชลบุรี

สถานปฏิบัติธรรม ที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านหุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา บรรยากาศล้อมรอบด้วยหุบเขา มีความเป็นธรรมชาติ เงียบสงบ เหมาะสำหรับการปฏิบัติวิปัสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม

ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี

สถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสูตร สอนนั่งกรรมฐานและเดินจงกรม บริกรรมพองยุบ สามารถลงทะเบียนได้ที่วัดทุกวันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า แต่อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติพักค้างได้ไม่เกิน 15 วัน