OTOP Village ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม นับเป็นงานหัตถกรรมที่ประณีต สวยงาม และมีเอกลักษณ์ และทอยากที่สุด คือต้องใช้เทคนิคการจกให้เกิดเป็นลวดลายบนผืนผ้า โดยใช้ขนเม่นหรือไม้ สอดนับด้ายเส้นยืน แล้วใช้ด้ายเส้นพุ่งพิเศษจกหรือล้วงสอดสลับด้ายสีต่างๆ ลงไป ทําให้เกิดเป็นลวดลาย คล้ายการปักลงบนผืนผ้า

ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน

ผ้าทอสวยงามอันเกิดจากการผสมผสานขนแกะและเส้นฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาตินำมาทอเข้ากันได้อย่างกลมกลืน เป็นผ้าทอที่เกิดจากประยุกต์ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวปกากะญอมาใช้

ผ้าไหมยกดอกลำพูน จ.ลำพูน

งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวลำพูน ที่มีความงดงามประณีต โดยเฉพาะศิลปะการทอผ้ายกที่เนรมิตลายดอกและเครือเถาที่นูนเด่น ดูวิจิตร สวยงาม

กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านนาตีน จ.กระบี่

บ้านนาตีน เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตสินค้าต่างๆ ที่นำกะลามะพร้าวเหลือใช้มาดัดแปลง จนกลายเป็นข้าวของเครื่องใช้ หรือของที่ระลึกที่สวยงามน่าซื้อหา

ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ จ.เลย

เยี่ยมชมสวนองุ่น ชิมไวน์ที่ราบสูงภูเรือ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รายแรกของไทย และรสชาติได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐาน

ร่มบ่อสร้าง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกของเชียงใหม่ คุณจะได้ชมวิธีการผลิตและวาดลวดลายบนร่มแบบดั้งเดิม ที่ทำให้ประทับใจในความสามารถของศิลปินท้องถิ่นและความสวยงามของร่ม จนต้องซื้อกลับไปเป็นของฝาก ของที่ระลึกอย่างแน่นอน

เครื่องเบญจรงค์ จ.สมุทรสาคร

ชมการสาธิตการผลิตและเลือกซื้อเครื่องเบญจรงค์ที่สวยงามวิจิตรบรรจง ผ่านการสร้างสรรค์อย่างประณีตบรรจงของชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร

หมู่บ้านโคกไคร จ.พังงา

หมู่บ้านเล็กๆ รายล้อมด้วยทัศนียภาพแสนสวยของสายน้ำขุนเขา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นกะปิตำมือ กุ้งย่างตราทรัพย์สมุทร และกุนเชียงปลา ที่ใครๆ ได้ลิ้มลองรับรองว่าจะต้องติดใจ

“บ้านบางโรง” ผ้าปาเต๊ะ จ.ภูเก็ต

ชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะภูเก็ต ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ตัดเย็บ และมีชื่อเสียงในการทำผ้าบาติก ทั้งผ้าพิมพ์เทียนและผ้าเขียนเทียน

บ้านถวาย ไม้แกะสลัก จ.เชียงใหม่

ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมงานสร้างสรรค์และงานแกะสลักไม้ของจังหวัด ซึ่งได้รับการยกย่องทั้งในด้านฝีมือ คุณภาพและคุณค่าของสินค้า