Village Tourism ท่องเที่ยว ชมวิถีชุมชน

แหลมสิงห์โบ๊ทเฮ้าส์โฮมเสตย์ จ.จันทบุรี

โฮมสเตย์ บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ด้านหลังติดอุทยานเขาแหลมสิงห์ เป็นสไตล์โฮมเสตย์แท้ ที่เจ้าของพักอาศัยอยู่ด้วย ที่พักดัดแปลงจากอาคารหลายหลังของอู่ต่อเรือ บางหลังอยู่ในน้ำ บางหลังยื่นไปในทะเล บางหลังอยู่เนินเขา มีสะพานยาว 60 เมตร 2 สะพานยื่นไปในทะเล และเป็นจุดรับประทานอาหารที่สวยงาม

กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร

หมู่บ้านที่สืบทอดการผลิตเครื่องเบญจรงค์กันมาหลายชั่วอายุคน และยังมีการเปิดโฮมสเตย์เป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวที่สนใจงานเบญจรงค์เข้าไปศึกษาวิถีชีวิตและเรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค์ของหมู่บ้านด้วย

ชุมชนคลองน้อย จ.สุราษฎร์ธานี

เป็นชุมชนที่ใช้ชีวิตริมสองฝั่งคลองแบบดั้งเดิม เสน่ห์ของชุมชนนี้ อยู่ที่การล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองของชาวบ้าน และกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ชุมชนน้ำเชี่ยว จ.ตราด

สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของจ. ตราด มีกิจกรรมภายในชุมชนที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ล่องเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน ตกปลาน้ำลึก ไดหมึก ดำนำดูปะการัง ไปจนถึงชมงานหัตถกรรมสานงอบ ของขึ้นชื่อของชาวน้ำเชี่ยว

โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย

สถานที่ที่คุณจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ในเชิงอนุรักษ์และสัมผัสกับธรรมชาติ โดยมีบริการโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวได้พักร่วมกับเจ้าของบ้าน เพื่อทำกิจกรรมและร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง จ.เชียงราย

หนึ่งในศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริมด้านอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นี่ คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการปักผ้าลายชนเผ่าม้งอันมีเอกลักษณ์ รวมถึง วัฒนธรรมของชนเผ่าม้งที่มีมานับพันปีผ่านลวดลายที่ดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกิดจากการที่ชาวบ้านมองเห็นคุณค่าของธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นบ้านริมน้ำ จึงได้รวบรวมและรื้อฟื้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้กลับมาอีกครั้ง และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิต โดยผ่านฐานการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

บ้านเกาะกลางโฮมสเตย์ จ.กระบี่

คนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุสลิม มีทรัพยากรป่าชายเลนที่สมบูรณ์ วัฒนธรรมการปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน

ไร่คุณมน ฟาร์มสเตย์ จ.กาญจนบุรี

เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติ หากอยากจะปลีกตัวหนีจากความวุ่นวายของเมืองกรุง แล้วไปใช้ชีวิตเป็นชาวไร่ชาวนาดูสักครั้ง ก็ต้องมาที่บ้านไร่คุณมน และการเดินทางไม่ไกลจากกกรุงเทพอีกด้วย

หมู่บ้านคีรีวงศ์ จ.นครศรีธรรมราช

หมู่บ้านที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ โอบล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ กิจกรรมที่น่าสนใจของหมู่บ้านคือ การมาพักโฮมสเตย์ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชาน ลองชิมอาหารพื้นเมือง หรือ ผลไม้ตามฤดูกาล